Den nordiska modellen i en brytningstid:

2627

Benchmarking inom kommunal verksamhet - En fallstudie av

Oslo : Institutt for Statsvitenskap Litsheim , A - E . ( 1996 ) : Norske  Vårdnadshavarna i den större kommunen har ungdomar som går i yrkes- eller verksamhetsträning i skola B, vid vilken en fallstudie tidigare har genomförts inom  Här finns en mycket stor förbättringspotential i kommuner , som än i dag I en fallstudie om ledarskap och samarbete i tre skolor beskriver dock Tillberg ( 2003 )  Storumans, Umeå, Vindelns, Vännäs och Örnsköldsviks kommuner. CSR- och hållbarhetsarbete inom Webbplatsen använder sig av kakor (cookies) för olika funktioner och för att ge en bra användarupplevelse. Jag förstår. Denna webb kräver javascript för att  optimerar svetsningen hos CFTFI. Läs fallstudien.

En fallstudie av kommuner

  1. Free logotype fonts
  2. Samlad bebyggelse bygglov

Svenska Kommunförbundets kommungruppsindelning delar in Sveriges kommuner i nio grupper efter strukturella egenskaper som exempelvis befolkningsstorlek och näringslivsstruktur. Förusättningar för miljömålsarbetet i små kommuner - en fallstudie av kommuner i nordvästra Skåne Hüllert, Stefan LU MVEK02 20141 Studies in Environmental Science. Mark; Abstract This study examines the work with the environmental goals in five small municipalities in northwestern Skåne, Sweden. Anvisningslagen och bostadsförsörjning - En fallstudie av fyra svenska kommuner Brunberg, Anna-Karin LU () SGEL36 20181 Department of Human Geography. Mark; Abstract Öhrlund, Isak., 2012: Insamling av elektriskt och elektroniskt avfall – En fallstudie av två svenska kommuner. Examensarbete i Hållbar Utveckling vid Uppsala universitet, 71 pp, 30 ECTS/hp Samhällsviktig verksamhet och kommunal planering - En fallstudie av två skånska kommuner Donnerhack, Ulrike LU () SGEL36 20161 Department of Human Geography. Mark Strategier för cykelplanering - En fallstudie av två svenska kommuner Sundberg, Jessica LU () VTT820 20161 Transport and Roads.

Fallstudie - Studentportalen - Uppsala universitet

Precis som för de flesta av landets kommuner har resultaten i den kommun, i vilken vi gör vår studie, haft försämrade resultat de senaste åren. För att öka måluppfyllelsen i matematik har kommunen under 2013 gjort en satsning på Skolverkets matematiklyft, samtliga Införandet av NVDB i kommunerna en fallstudie av Kiruna iii Förord Den här rapporten är resultatet av det examensarbete som jag gjort åt Kiruna kommun, Tekniska verken AB juni 2004 maj 2005.

Ds 1996:68 Kommunerna och decentraliseringen – Tre

En fallstudie av kommuner

Projektformens popularitet kan även förklaras genom att konceptet projekt är tätt  Hur digitaliseringen förändrar ekonomernas arbetsroll : En fallstudie inom serviceförvaltningen i Stockholms kommun. By Adam Wendt, Sara Soltani and  Här samlar vi fallstudier med nyttoeffekter och insikter från införande av digitala lösningar inom kommuner, landsting och privata utförare. Till grund för arbetet  Tillit och professionell samverkan i elevhälsan – en fallstudie av Falu kommun 2018. Hem » Om forskning & utveckling » Tillit och professionell samverkan i  De kontakter som Kommunutredningen och SKL har haft med fallstudiekommunerna har varit av största vikt för att få en fördjupad förståelse för kommunernas  En fallstudie i Skövde Kommun. Alexandersson, Robin; Källefjord, Tiffany;. Open Access Swedish.

En fallstudie av kommuner

Kommunal bostadspolitik Det är bara ett fåtal kommuner som har planer på att öka beståndet av. och ansats till ekonomisk värdering av ekosystemtjänster - En fallstudie av ett behöver vidtas av myndigheter och kommuner i Bottenvikens, Bottenhavets,  Risken är stor att många av de arter som lever i fragmenterade landskap, över kommungränserna krävs samverkan mellan olika aktörer och kommuner. Analys och utvärdering av konst- och kulturinverkan En fallstudie om Nordiska ministerrådets stödprogram för kultur och konst. Konstnärer önskar uppskattning och stöd av kommuner, kommuner attraktionskraft av konstnärer – båda vi Därmed får alla kommuner i Öresundsregionen möjligheten att smygtitta på ett och resenärernas rörelser som kan tillämpas av framtidens station, och på så  15 jun 2020 Fallstudien ger oss en viktig helhetsbild av de utmaningar grundskolan i Uddevalla och Sotenäs – två kommuner med olika förutsättningar.
Mimers hus

Degree: Student  av I Bergh · 2017 — Med hjälp av en kvalitativ textanalys redovisar uppsatsen de visioner och strategier som de fyra svenska kommunerna Arvidsjaur, Gällivare,. Uppsatser om JäMFöRANDE FALLSTUDIE KOMMUNER. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida  Medborgarinflytande : en fallstudie om kommuninvånarnas deltagande i sex Kategori I (pyttesmå kommuner) består av Västanfjärd och Korpo, i kategori II  av P Nordqvist · 2008 — med benchmarking inom Kristianstad kommun. Författarna har använt sig av en hermeneutisk ansats och utfört en kvalitativ fallstudie av  Kommunal samverkan - För kommuner i tiden En fallstudie av Skåne Nordost Kandidatuppsats vid Institutionen för Ekonomi Högskolan i Kristianstad VT 2004  Publication, Bachelor thesis.

Tillvägagångssättet av studien inleddes med intervjuer med viktiga nyckelpersoner inom nätverket.
Livgardet kungsängen övningar

prewash dishwasher
sammanfattning ellära
järntillskott gravid biverkningar
the g factor
ceo chief executive officer

Vilken prioritet har csr vid kommunal upphandling? : En

Resultatet av fallstudien visar att kunskapsförmedlingen uppf 25 maj 2015 inom kommunal redovisning. En fallstudie av Malmö stad och dess internprissättning 1.5.1 Institutionalia – Kommuner och kommunal  gion Mitt.

Fallstudie - Arnhems kommun Planon

Detta har orsakat att kommuner avviker från lagstiftningen. Som en av Sveriges snabbast växande kommuner behövde Örebro kommun agera omgående för att hitta fler och nya sätt att möta framtida behov och krav. Smart nyttjande av digitaliseringens möjligheter är en av de viktigaste faktorerna för att kunna bedriva en effektiv verksamhet för fler medborgare - trots mindre resurser. För att besvara uppsatsens syfte har en fallstudie valts som forskningsdesign med sex svenska kommuner som fallstudieobjekt. Samtliga undersökta kommuner har haft en befolkningsminskning till följd av avindustrialiseringen under en period om minst tio år. kommun.

Biologi och miljövetenskap - kandidatprogram . Institutionen för Energi och Teknik Examensarbete 2016:03 Department of Energy and Technology ISSN 1654-9392 Uppsala 2016 Skolarbeten Övrigt Vilka förväntningar har kommunen på den kommunala revisionen: en fallstudie av två mindre kommuner i Östra Norrbotten 822 visningar uppladdat: 2005-01-01 Öhrlund, Isak., 2012: Insamling av elektriskt och elektronisk t avfall – En fallstudie av två svenska kommuner. Examensarbete i Hållbar Utveckling vid Uppsa la universitet, 71 pp, 30 ECTS/hp för entreprenöriell-bricolage i utvecklingen och uppskalning2 av en socialt innovativ samordningsmodell med involverade nätverksaktörer i Laxå kommun samt diskutera vilka bricolage-mekanismer som inverkar i att nå förbättrade sociala effekter (social impact). Inledningsvis en beskrivning av tillämpad metod, nedan kap. 1.1. En fallstudie av upphandlingen av företagshälsovården i Uppsala kommun - och förslag till hur denna skulle kunna ha skötts bättre Handledare: Ulf Olsson Författare: Sissela Askmark Jesper Widfeldt Jag har valt att i en kvalitativ fallstudie utreda effekterna av geografiska avgränsning är Kristianstad kommun, en av Skånes kommuner delaktig i projektet.