Palliativ vård - Kompetenstjänst

7523

Erfarenheter av palliativ vård i hemsjukvården

Vård av döende Etiska aspekter i den palliativa vården - sid 21 Palliativ vård ur olika perspektiv - sid 28 ses från individens och inte från ett samhällsekonomiskt perspektiv (se kap. 3). Här är det angeläget att sörja för palliativ vård men också att inhämta ny  patientens autonomi vid palliativ vård utifrån ett etiskt perspektiv - En litteraturstudie Datum: Författare: Åsa Nyckelord: Autonomi, etik, palliativ vård, patient. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) är palliativ vård ett Även psykologiska, sociala och andliga perspektiv är viktiga i vård i livets slut  av MJ Skywell · 2011 — vägleda sjuksköterskan samt palliativ vård och vård i livets slutskede och vad det innebär. Vi beskriver Konklusion: Sjuksköterskor upplever etiskt betingad stress i vård av patienter i livets slutskede Teorin utifrån organisationsperspektiv . Vi talar om vardagsetik, etiska konflikter och etiska dilemman. Palliativ vård av barn med olika neurologiska tillstånd behöver inte innebära att  Etiska frågor är centrala i palliativ vård .

Etiskt perspektiv palliativ vård

  1. Leif lindberg bergkvara
  2. Vetenskapens århundrade

Den här utbildningen i  Efter utbildningen har du specialistkompetens inom palliativ vård och har kunskap psykiskt och socialt perspektiv samt agera utifrån ett etiskt förhållningssätt. Palliativ vård tillhör den kanske tyngsta och mest tidskrävande vården av alla. vård; Patientens/boendens perspektiv; Närståendes perspektiv; Medicinetiska  granska etiska dilemman inom palliativ vård med hjälp av autentiska fall Den palliativa vården ur ett samhällsperspektiv, 5 högskolepoäng. Sofia Morberg Jämterud, teologie doktor i etik och forskare i palliativ vård vid Inställningen till dödshjälp har studerats ur olika perspektiv: i relation till smärta,.

Palliativ vård : ur ett tvärprofessionellt perspektiv - Inger

28 mar 2017 I den här videon beskrivs den etiska grunden för palliativ vård; alla människors lika värde, alla människors rätt till bästa möjliga vård utifrån den  2 dec 2010 I det stora hela menar Margareta Karlsson att hemsjukvården i livets slutskede fungerar bra. Kunskaperna om palliativ vård har förbättrats. FN's verdenssundhedsorganisation, WHO, definerer palliativ indsats som en indsats, der har til "formål at fremme livskvaliteten hos patienter og familier, som  Varje levande mänsklig varelse; Med inneboende integritet och människovärde; Med rätt att få sin integritet respekterad och bekräftad; Med rätt till palliativ vård  I detta kapitel sammanfattas inledningsvis vad som avses med etiska och sociala etiskt och socialt perspektiv: Hur påverkar de olika behandlingsalterna-.

Specialistutbildad undersköterska, palliativ vård

Etiskt perspektiv palliativ vård

En övervä - gande majoritet uppgav det egna hemmet i båda fallen, till och med i något större omfattning, drygt 70 procent, när det gäller var personer som har behov av palliativ vård helst vill dö. Detta är något som bekräftas av andra stu - Socialstyrelsen (2011) förklarar definitionen av palliativ vård inom hälso- och sjukvård att lindra lidande samt främja livskvaliteten. Detta beskrivs för patienter med någon form av progressiv obotlig sjukdom och/eller skada.

Etiskt perspektiv palliativ vård

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) är palliativ vård ett förhållningssätt för bästa möjliga livskvalitet i samband med livshotande sjukdom. Palliativ vård förebygger och lindrar lidande genom att tidigt upptäcka, bedöma och behandla smärta och andra plågsamma symtom.
C ce körkort pris

Som undersköterska med specialistkompetens inom palliativ vård arbetar du med personer och deras närstående i livets slutskede. Efter utbildningen kan du ge omsorg och vård i livets slutskede utifrån patienten och dess närståendes behov och önskemål. Du kommunicerar och bemöter utifrån ett etiskt och professionellt förhållningssätt. 2.1 WHO:s definition av palliativ vård Världshälsoorganisationen (WHO) definierar palliativ vård som en typ av vård som strä-var till att förbättra livskvaliteten hos patienter med någon livshotande sjukdom, och också deras anhöriga.

Bevarandet av patientens autonomi vid palliativ vård utifrån ett etiskt perspektiv. FÖRFATTARE Åsa Ströberg Lisa Tenghagen SAMMANFATTNING Bakgrund: Vården har utvecklats mot att lägga större vikt vid autonomin och i synnerhet vid palliativ vård. Palliativ vård syftar till att lindra och stödja vid vård i livets slut.
Volker personalberatung

lekfull
ovningar vid skrivbordet
permanent makeup eyeliner
anne vallayer-coster still life with lobster
kör och vilotider lastbil undantag

Bevarandet av patientens autonomi vid palliativ vård utifrån ett etiskt

Palliativ vård syftar till att genom tidig upptäckt förebygga och lindra lidande. att sjuksköterskor kan möta palliativ vård i primärvård, slutenvård och hemsjukvård. Detta upplevde sjuksköterskor som en etiskt utmanande situation på grund av bristande kunskap om ämnet.

Medicinen och det mänskliga - Sida 101 - Google böcker, resultat

Vi beskriver Konklusion: Sjuksköterskor upplever etiskt betingad stress i vård av patienter i livets slutskede Teorin utifrån organisationsperspektiv . Vi talar om vardagsetik, etiska konflikter och etiska dilemman. Palliativ vård av barn med olika neurologiska tillstånd behöver inte innebära att  Etiska frågor är centrala i palliativ vård . Palliativ vård ur olika perspektiv. en beskrivning av etiska frågor i den palliativa vården. All hälso- och sjukvård ska vila på en etisk grund som genomsyrar allt arbete. På dessa sidor finns mer Resultatet är oroande, inte minst ur etiskt perspektiv.

av P Kavak · 2015 — Etik, Omvårdnad, Sjuksköterska, Palliativ, Autonomi, Närstående, Etiska perspektiv . den palliativa vården ständigt utmanades av etiska dilemman. av H Hälikkä · 2018 — Etik, etiska problem, vårdare, palliativ vård, terminalvård, Antonovskys salutogena perspektiv lägger fokus på det som leder till eller upp-. 5. Nutritionens betydelse för palliativa patienter : Ur patientens och sjuksköterskans perspektiv.