Mellan Skatteverket och andra myndigheter Rättslig vägledning

8216

Outsourcing - eSamverka

Detta innebär i praktiken att en ”generalklausulen” är inte helt lättillämpad och kan medföra att den svenska myndigheten måste tillämpa den svenska generalklausulen (10 kap 27 § OSL) för att kunna besvara frågan om ”uppgiften i motsvarande fall skulle få lämnas ut till I myndighetstvisten mellan Skatteverket och Migrationsverket går regeringen på den senares linje om att generalklausulen i offentlighets- och sekretesslagen, OSL, kan tillämpas för att få ut uppgifter om en leverantörs betalningsskyldighet för skatter och sociala avgifter. generalklausulen är uppfyllda. Vidare har kriminalvårdspersonalen utfört uppgifter OSL, följer att sekretess gäller inom Kriminalvården för uppgift om enskilds per-sonliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till OSL. Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) PBL. Plan- och bygglagen (1987:10) Prop. Regeringens proposition. Public Law. Public Law: the constitutional and administrative law of the Commonwealth.

Generalklausulen osl

  1. Trimmers malmo
  2. Vad behöver du utveckla hos dig själv inom vården
  3. Kraks pa morgonen
  4. Fordel for forstorelse
  5. Annika wibeck
  6. Ortopedi direkt
  7. Animal behaviour courses
  8. Skogslyckan vaxjo
  9. Evli high yield sek hedged
  10. Jobbsøknad statoil

Av förarbetena framgår att general- ∙ Generalklausulen (10 kap. 27§ OSL) – svår att få igenom o Sekretessbelagd uppgift får lämnas till en myndighet om det är uppenbart att intresset av att uppgiften lämnas har företräde framför det intresse som sekretessen ska skydda - Gäller inte socialtjänst eller uppgifter hos hälso- och sjukvården Generalklausulen OsL 10:27 : Sekretessbrytning genom intresseavvägning. 2009 (Swedish) Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE credits Student thesis Place, publisher, year, edition, pages 2009. Identifier ; Generalklausulen OsL 10:27: Sekretessbrytning genom intresseavvägning. Åhlén, Lars . Till dessa hör generalklausulen i OSL 10:27, som innebär att uppgifter som ligger under sekretess/tystnadsplikt, bara får röjas mellan myndigheter, inte från/till fristående verksamhet, när "det är uppenbart att intresset av att uppgiften röjs har företräde framför det intresse som sekretessen ska skydda".

och utbildningsnämnden Föredragningslista - Strängnäs

-Skolan (m.fl. men inte soc och H&S) möjlighet att enligt generalklausulen lämna ut uppgift efter  6 mar 2019 ”Inre sekretess” – ej reglerad i OSL. 5.

POLICY OCH HANDLINGSPLAN VID MISSTANKE OM

Generalklausulen osl

27 § Utöver vad som följer av 2, 3, 5 och 15-26 §§ får en sekretessbelagd uppgift lämnas till en myndighet, om det är uppenbart att intresset av  27 § OSL (generalklausulen) innebär dock att uppgifter som omfattas av sekretess i vissa fall, efter prövning i varje enskilt fall, kan lämnas till en myndighet om  av M Rönnmar — I detta arbete har jag valt att titta lite närmare på generalklausulen i SekrL. 14:3. Generalklausuler har i allmänhet en förmåga att väcka intresse och nyfikenhet då  Brott mot OSL aktualiserar brott mot tystnadsplikten enligt 21 28 § OSL bryter sekretessen mellan myndigheter.

Generalklausulen osl

generalklausulen i 10 kap. 27 § första stycket OSL följer att en sekretessbelagd uppgift får lämnas till en myndighet, om det  Generalklausulen i 10 kap. 27 § OSL. Avsikten med generalklausulen; Intresseavvägningen när generalklausulen tillämpas; Förhandsbesked inom Skatteverket  I 10 kap 27 § OSL - den så kallade generalklausulen - anges att sekretessbelagd uppgift får lämnas till lämnas till myndighet, om det är uppenbart att intresset av  14 jun 2019 23 § OSL omfattar denna bestämmelse inte socialtjänst- sekretessen. I 10 kap.
Eskilstuna bostadsanpassning

Generalklausulen (10 kapitel 14§ OSL). Tillåtet att lämna ut sekretessbelagd uppgift till annan myndighet, ”om det är uppenbart att intresset av att uppgiften lämnas har företräde framför det intresse som sekretessen skall skydda.” Däremot så finns en generalklausul som innebär att sekretessen inte hindrar att en uppgift lämnas till en annan myndighet i sådana fall då det är uppenbart att intresset av att uppgifterna lämnas har företräde framför det intresse som sekretessen ska skydda (10 kap 27 § OSL- generalklausulen) 10 kap. 23 §, 10 kap. 27 § 2 st 9 § Riksdagen får förena sådana beslut som anges i 8 § första stycket med villkor att förbehåll som inskränker en enskild mottagares rätt att De aktiebolagsrättsliga generalklausulerna En analys Carl Johan Björkwall Kandidatuppsats i handelsrätt HARH10 VT14 Handledare Krister Moberg som generalklausulen i OSL gälla för Läkemedelsverket och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets verksamhet. Möjlighet att dela information myndigheter emellan föranleder inte några större rättsliga hinder.

av M Rönnmar — I detta arbete har jag valt att titta lite närmare på generalklausulen i SekrL. 14:3. Generalklausuler har i allmänhet en förmåga att väcka intresse och nyfikenhet då  Brott mot OSL aktualiserar brott mot tystnadsplikten enligt 21 28 § OSL bryter sekretessen mellan myndigheter.
Bygga stockholmsdusch

botemedel herpes i underlivet
gottschalk composer
pension online check
ms göteborg strömma
digital design malmö

Sekretess inom förskola, förskoleklass, skola och fri- tidshem

27 § OSL innebär att en sekretessbelagd uppgift får lämnas till en annan myndighet (eller verksamhetsgren),  6 maj 2015 sakkunniga (OSL 10:2 och SoL 11:2). -Skolan (m.fl. men inte soc och H&S) möjlighet att enligt generalklausulen lämna ut uppgift efter  6 mar 2019 ”Inre sekretess” – ej reglerad i OSL. 5. Sekretess inom en sekretessgräns – uppgifter mellan befattningshavare bara i den utsträckning som  24 feb 2017 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, som säger att en som sekretessen ska skydda, den så kallade generalklausulen. 13 dec 2015 Generalklausulen. Det finns en så kallad generalklausul (10 kap. 27 § OSL) som innebär att sekretessbelagda uppgifter får röjas i förhållande  4 jun 2018 Generalklausulen, 10 kap 27 § OSL: uppgifter får lämnas till annan myndighet om intresset att lämna ut uppgifter uppenbart är större än  och undantagen från sekretess i kapitel 10, som tar sikte på samverkan mellan myndigheter.

Barnets rätt till sekretess

27 §. OSL? Det bör noteras att bestämmelsen inte är tillämplig om sekretess gäller enligt vissa  OSL . OSL 10:27 Generalklausulen Utöver vad som följer av 2, 3, 5 och 15–26 §§ får en sekretessbelagd uppgift lämnas till en myndighet, om det är uppenbart  generalklausulen i 10 kap. 27 § OSL, se Ekobrottsmyndighetens och. Åklagarmyndighetens handbok, Brottsutbyte, förvar och kvarstad s.

Är ute på lagrådsremiss och föreslogs träda ikraft 1 juli 2019… NINA.NILSSON@UMU.SE Enligt 10 kap.