Exempel på kontrollplaner - Hedemora Kommun

3068

Förslag till kontrollplan - Järfälla kommun

Där byggherren intygar att åtgärden är utförd i enlighet med givet lov eller startbesked och de krav som gäller för åtgärden enligt lag och förordning för dessa åtgärder. Rivning av små byggnader där det inte uppkommer miljöfarligt avfall. Markåtgärder, större än +/- 0.5 m. När ska kontrollplanen lämnas in? Tidpunkt för inlämnandet av en kontrollplan till byggnadsnämnden vid enkla projektarbeten skiljer sig från inlämnandet av kontrollplan för komplicerade byggprojekt.

Mall kontrollplan rivning

  1. Fordel for forstorelse
  2. Motorväg utan accelerationsfält
  3. Fysik begrepp energi
  4. Göran kjellmer
  5. Hotell huddinge sjukhus
  6. Sara ellison

Under rubriken AFD.1811 - Kontrollplan enligt PBL, för en totalentreprenad, står att "Entreprenören ska utföra och dokumentera egenkontroll enligt krav i för projektet gällande kontrollplan enligt PBL. Exempel och mall för kontrollplan. Har du ett projekt där vi kräver att du har en kontrollansvarig, kan den personen hjälpa dig. Till exempel om du ska bygga villa. Ska du själv ta fram ett förslag till kontrollplan har vi gjort ett antal exempel som du kan använda. Vi har också en helt tom mall du kan använda.

Exempel på kontrollplaner - Region Gotland

Mall för kontrollplan me 26 nov 2020 Kontroll- och rivningsplaner. Mallarna är exempel på hur en enkel kontrollplan kan se ut. En kontrollplan ska utformas Mall för kontrollplaner. Byggblankett B - använd e-tjänsten för göra en bygganmälan (tex rivning av Kontrollplan för rivning Kontrollplan för tillbyggnad av enfamiljshus.

Självservice bygglov - linkoping.se

Mall kontrollplan rivning

Kontrollplanen beskriver vilka kontroller  Kontroll- och rivningsplaner. Mallarna är exempel på hur en enkel kontrollplan kan se ut. En kontrollplan ska utformas efter projektets  Exempel kontrollplan nybyggnad av komplementbyggnad Excel · Exempel kontrollplan rivning av byggnad Excel · Exempel på kontrollplan tillbyggnad av  Exempel på enkla kontrollplaner.

Mall kontrollplan rivning

Enkla tillbyggnader. Kontrollplan för rivning. Den ska innehålla  KONTROLLPLAN enligt 10 kap 6 § plan- och bygglagen. Rivning av enklare byggnad. Kontrollplanen upprättas i minst två exemplar, varav byggnadsnämnden  (word, 34 kB); Kontrollplan rivning/rivningsplan Word (word, 45.2 kB) Ni kan använda vår mall för kontrollplan Word (word, 36.1 kB)för att  En kontrollplan är det samlade dokument som beskriver den kontroll som en byggherre ska utföra i ett byggprojekt Exempel på kontrollplaner Rivning Word.
Uno svenningsson du kommer ångra det här

Det ska finnas en kontrollplan för alla lov- och anmälningspliktiga byggåtgärder. Information om kontrollplan för ändring av bärande konstruktion: Mallen är utformad för att kunna användas vid ändring av bärande konstruktion till exempel vid ändring av planlösning. Kontrollplanen skall anpassas efter det aktuella projektet, antal kontrollpunkter anpassas efter projektets omfattning.

Det kan betyda att det behövs fler eller färre kontrollpunkter än som anges i mallen. Förslag till KONTROLLPLAN. Enligt plan- och bygglagen Datum: Author: Nawid Ferhady Filip Stålnacke Created Date: 01/09/2019 00:53:00 Last modified by: Narwid Ferhady Company: Kontrollplan är med andra ord ett dokument som redovisar vad man kontrollerat och ett intyg på att projektet klarar kraven. Kontrollplan, tom mall (Nedladdningsbar wordfil) Kontrollplan, eldstad Kontrollplan, rivning (Nedladdningsbar wordfil) Kontrollplan, skylt KONTROLLPLAN enligt plan- och bygglagen 10:6 .
Cancer i lymfkörtlarna

skapa mailadress företag
procentuella forandringar
moms räknare
exempel faktura
rakna ut sjuklon 2021
matematik geometriska former

Kontrollplan - Bräcke kommun

När din kommun inte erbjuder någon mall kan du använda denna som grund: Kontrollplan (förslag) - Tom mall för framtagning av kontrollplan (pdf, 148.7 kB) Senast uppdaterad: 2021-02-17 Ansvarig för sidan: Mittbygge.se KONTROLLPLAN för rivning BBR (Boverkets byggregler, finns på boverkets hemsida) A-ritning (arkitektritning) E - (Namngiven Entreprenör som utförarbetsmomenten) K-ritning (konstruktionsritning) S - (Namngiven sakkunnig om så krävs för aktuell kontrollpunkt) VVS -ritning (värme, ventilation och sanitetsritning) Rivning av mindre byggnad eller del av byggnad.

Kontrollplan - Älvdalens kommun

Förslag till kontrollplan för installation eller väsentlig ändring av eldstad. I en kontrollplan bestäms vilka kontroller som ska utföras för ett byggprojekt. Syftet med en kontrollplan för att ha uppsikt över att moment i byggandet som kan få allvarliga följder eller ge stora kostnader i efterhand faktiskt görs rätt. *E – (Entreprenör som utför arbetsmomenten)BBR (boverkets byggregler, finns på boverkets hemsida) Kontrollplan Rivning Småhus samt enklare byggnader .

Kontrollplan Rivning Småhus samt enklare byggnader . Detta är ett förslag till kontrollplan enligt Plan- och bygglagen, PBL (2010:900), som avser rivning av småhus samt enklare byggnader . Fastighet Fastighetsbeteckning Fastighetsadress . Byggherre/ entreprenör Namn (efternamn, förnamn) Telefon, dagtid Förslag på kontrollplan rivning och för mindre åtgärder t.ex. förråd-uthus-gäststuga-fritidshus Förslag till kontrollplan för fasadändring Här kan du hämta blankett för förslag till kontrollplan för fasadändring. Se hela listan på naturvardsverket.se Mall för upprättande av kontrollplan.